انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ویژگی های بازار بورس در اقتصاد ایران و در نظریه اقتصاد اسلامی

نویسنده: غلامرضا سرآبادانی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.343.fa
برگشت به اصل مطلب