انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
مجموعه مقالات اولین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بررسی نقش و جایگاه دولت اسلامی در نگرش اقتصادی اسلام

نویسنده: سکینه اشرفی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.337.fa
برگشت به اصل مطلب