انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
مجموعه مقالات اولین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ساختار دوگانه نظم جدید اقتصادی جهان و جهتگیری ضدربوی اقتصاد اسلامی

نویسنده: فرشاد مومنی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.335.fa
برگشت به اصل مطلب