انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
مجموعه مقالات اولین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نگاهی بر مفهوم عدالت و توسعه در اقتصاد اسلامی

نویسنده:دکتر صادق بختیاری

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.326.fa
برگشت به اصل مطلب