انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
مجموعه مقالات اولین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اسلام و توسعه اقتصادی،نگرشی چند بعدی

نویسنده:علی محمد احمدی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.325.fa
برگشت به اصل مطلب