انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات ترجمه شده
جریان اسلامی کردن رشته اقتصاد در دانشگاه های ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
جریان اسلامی کردن رشته اقتصاد در دانشگاه های ایران
نویسنده:سهراب بهداد
مترجم:عباس امام
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.108.223.fa
برگشت به اصل مطلب