انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات ترجمه شده
اقتصاد اسلامی و نیم نگاهی یه بانکداری اسلامی در ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
اقتصاد اسلامی و نیم نگاهی یه بانکداری اسلامی در ایران
نویسنده: معبدعلی الجارحی
ترجمه: واحد ترجمه نشریه
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.108.181.fa
برگشت به اصل مطلب