انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
أسئله و إجابات حول ماهیه المصرف الإسلامی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/3 | 
أسئله و إجابات حول ماهیه المصرف الإسلامی
پرسش و پاسخ هایی پیرامون ماهیت بانک اسلامی
نوشته ی : سامی حسن حمود
کلیدواژه ها : بانک ( المصرف ) ، سود ( الربح ) ، واسطه گری ( الوساطه ) ، بازرگانی ( التجاره ) ، ربا.
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.434.fa
برگشت به اصل مطلب