انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
البنک الإسلامی : أ تاجر هو أم وسیط مالی ؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/3 | 
البنک الإسلامی : أ تاجر هو أم وسیط مالی ؟
 بانک اسلامی : تاجر است یا یک واسطه ی مالی ؟
 نوشته ی : محمد علی القری
کلیدواژه ها : بانک ( المصرف ، البنک ) ، بازرگان ( التاجر ) ، واسطه ( الوسیط ) ، واسطه گری ( الوساطه ) ، مضاربه ، صاحب سرماریه ( رب المال ) ، سود ( الربح ) .
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.430.fa
برگشت به اصل مطلب