انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
مراجعه علمیه لکتابی : معجم المصطلحات الاقتصادیه فی لغه الفقهاء

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مراجعه علمیه لکتابی : معجم المصطلحات الاقتصادیه فی لغه الفقهاء

بررسی علمی کتاب « فرهنگ اصطلاحات اقتصادی به زبان فقها » ( تألیف : نزیه حماد ) و « راهنمای اصطلاحات فقهی اقتصادی » ( تألیف : عزالدین التونی – عیسی زکی – خالد شعیب )

نوشته ی : موسی آدم عیسی

کلیدواژه ها : اصطلاح ( المصطلح ) ، فرهنگ لغت ( المعجم ) ، راهنما ( الدلیل ) .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.107.415.fa.html
برگشت به اصل مطلب