انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
انقلاب اسلامی با ایران چه کرد؟(5)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
انقلاب اسلامی با ایران چه کرد؟(5)
اصلاحات ارضی،نابودی اقتصاد کشاورزی و از بین رفتن امنیت غذایی ایران در دوران پهلوی
نویسنده:دکتر حجت سلیماندارایی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.


نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.227.fa
برگشت به اصل مطلب