انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
متن مصاحبه با دکتر حسن سبحانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهمیت نیروی کار در اقتصاد توسعه
گفتگو با دکتر حسن سبحانی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.225.fa
برگشت به اصل مطلب