انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
بازار مشترک اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برای آنکه ایران محور تشکیل بازار مشترک اسلامی باشد،باید سهم بسزایی در اقتصاد داشته باشد.
بازار مشترک اسلامی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.224.fa
برگشت به اصل مطلب