انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
متن گفتگو با آقای بیژن خواجه پور خویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اقتصاد ایران در نظام جمهوری اسلامی
متن گفتگو با آقای بیژن خواجه پور خویی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.207.fa
برگشت به اصل مطلب