انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
متن گفتگو با آقای بیژن خواجه پور خویی (خلاصه کتاب)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اقتصاد اسلامی ایران
متن گفتگو با آقای بیژن خواجه پور خویی (خلاصه کتاب)
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.206.fa
برگشت به اصل مطلب