انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
متن مصاحبه با عمر زیبر در سمینار بانکداری اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ارتقای راهکارهای اساسی اقتصاد اسلامی شهید صدر
گفتگو با آقای عمر زیبر
ترجمه:ستاد فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره)
چاپ:انتشارات صادق
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.186.fa
برگشت به اصل مطلب