انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
معرفی کتب اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اقتصاد اسلامی (1)
در این بخش مباحث بازگانی و تجارت، تولید و مالکیت، ثروت و فقر، اخلاق تجاری، اوراق بهادار بورس، سرمایه گذاری، انفال، مکتب های اقتصادی و مالکیت و مسایل مالی می آید.
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.107.160.fa.html
برگشت به اصل مطلب