انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
land Tenure

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Effect Of Islamic Laws And Institutions On land Tenure With Special Reference To Some Muslim Countries
Edited By:Mahmoud A.Gulaid
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.91.fa
برگشت به اصل مطلب