انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
CONTEMPORARY PRACTICES OF ISLAMIC FINANCING TECHNIQUES

حذف تصاویر و رنگ‌ها

CONTEMPORARY PRACTICES OF ISLAMIC FINANCING TECHNIQUES

By: Dr.AUSAF AHMAD

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.320.fa
برگشت به اصل مطلب