انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
AN INTRA-TRADE CONOMETRIC MODEL FOR OIC MEMBER COUNTRIES

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AN INTRA-TRADE CONOMETRIC MODEL FOR OIC MEMBER COUNTRIES:A CROSS-COUNTRY ANALYSIS

By:Boualem Bendjilali

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.317.fa
برگشت به اصل مطلب