انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
AN ESTIMATION OF LEVEL OF DEVELOPMEN

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AN ESTIMATION OF LEVEL OF DEVELOPMEN

A COMPARATIVE STUDY ON IDB MEMBERS OF OIC - 1995

By: Morteza Gharehbaghian

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.316.fa
برگشت به اصل مطلب