انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
AL-GHARAR IN CONTRACTS AND ITS EFFECTS ON CONTEMPORARY TRANSACTIONS

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AL-GHARAR IN CONTRACTS AND ITS EFFECTS ON CONTEMPORARY TRANSACTIONS

By:Siddiq Mohammad Al-Ameen.Al-Dhareer

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.314.fa
برگشت به اصل مطلب