انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
A SURVEY OF THE INSTITUTION OF ZAKAH

حذف تصاویر و رنگ‌ها

A SURVEY OF THE INSTITUTION OF ZAKAH:ISSUES.THEORIES AND ADMINISTRATION

By:Abu Al-Hasan sadeq

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.313.fa
برگشت به اصل مطلب