انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
OPERATIONAL STRUCTURE FOR ISLAMIC EQUITY FINANCE

حذف تصاویر و رنگ‌ها

OPERATIONAL STRUCTURE FOR ISLAMIC EQUITY FINANCE

By:Dr.HABIB AHMED

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.311.fa
برگشت به اصل مطلب