انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
CHALLENGES AND SUSTAINABILITY

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ON THE EXPERIENCE OF ISLAMIC AGRICULTURAL FINANCE IN SUDAN: CHALLENGES AND SUSTAINABILITY

By:Adam B.Elhiraika

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.307.fa
برگشت به اصل مطلب