انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
Study Carried

حذف تصاویر و رنگ‌ها

GUIDELINE FOR A NATIONAL IT STRATEGY

A Study Carried out by MSC Technology Centre Malaysia

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.304.fa
برگشت به اصل مطلب