انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
ISLAMIC EQUITY FUNDS THE MODE OF RESOURCE MOBILIZATION AND PLACEMENT

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ISLAMIC EQUITY FUNDS THE MODE OF RESOURCE MOBILIZATION AND PLACEMENT

By:Osman Babikir Ahmed

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.303.fa
برگشت به اصل مطلب