انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
PROFIT VERSUS BANK INTEREST IN ECONOMIC ANALYSIS AND ISLAMIC LAW

حذف تصاویر و رنگ‌ها

PROFIT VERSUS BANK INTEREST IN ECONOMIC ANALYSIS AND ISLAMIC LAW

By:Prod.Dr.Abdel Hamid El-Ghazali

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.293.fa
برگشت به اصل مطلب