انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
MUDARABAH AND THE PAKISTAN PERSPEVTIVE

حذف تصاویر و رنگ‌ها

MUDARABAH AND THE PAKISTAN PERSPEVTIVE

By: Justice(Retd) Dr.Tanzilur Rahman

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.292.fa
برگشت به اصل مطلب