انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
Economic Cooperation For Regional Stability

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Economic Cooperation For Regional Stability
By:Bacharuddin Jusef Habibie
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.110.fa
برگشت به اصل مطلب