انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
Towards An Islamic Financial Market

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Towards An Islamic Financial Market - A Study Of Islamic Banking And Finance In Malaysia
Ausaf ahman
Research Division.Irti
برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.105.fa
برگشت به اصل مطلب