انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب فارسی
کتاب شناسی اقتصاد اسلامی - معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کتاب شناسی اقتصاد اسلامی
برای دریافت فایل AWT IMAGE کلیک کنید.

این مجموعه شامل 2343 عنوان کتاب است که تعداد 649 عنوان آن، فارسی و تعداد 458 عنوان آن، عربی و اردو و تعداد 1236 عنوان آن، به زبان انگلیسی است. در این کتابشناسی تلاش شده است که کلّیه ‏آثار منتشر شده تا انتهای سال 1380 معرّفی شود.

برای تسهیل در استفاده از این مجموعه در آخر کتاب، نمایه‏ای براساس موضوعات (در کتب فارسی، عربی، اردو و انگلیسی) و براساس مؤلّف (در کتب فارسی و عربی و اردو) فراهم آمده است (از آن‌جایی که کتب انگلیسی خود براساس نام مؤلّف به‏ترتیب حروف الفبا تنظیم شده، نیازی به نمایه مؤلّف ‏برای مؤلفان کتاب انگلیسی نبوده است).
این مجموعه در سه بخش تنظیم شده است: در بخش اوّل، منابع فارسی و در بخش دوم، منابع عربی و اردو، و در بخش سوم، منابع انگلیسی آورده و در پایان، بخش نمایه‏ها گنجانده شده است.

ناشر:انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس‏
نویسنده:دکتر میثم موسایی

سال نشر:1382نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.104.76.fa
برگشت به اصل مطلب