انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب فارسی
آینده علم اقتصاد - معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/17 | 

آینده علم اقتصاد

در این کتاب، نگارنده با تاثیر از رهیافت‌های ابن خلدون ـ اندیشمند برجسته‌ی قرن هفتم ـ تحلیلی از شرایط اقتصادی گذشته‌ی برخی از کشورها و جوامع اسلامی، نیز علل زوال یا رشد آن‌ها را به دست می‌دهد.

هم‌چنین به پاره‌ای از کارکردهای اقتصادی از قبیل بانکداری، حوزه‌های پولی و سیاست پولی، معضلات اقتصادی کلان و وضعیت مالی عمومی برخی از کشورهای اسلامی در دنیای معاصر اشاره می‌کند. سرانجام نیز با ترسیم مسیر حرکت آینده‌ی این کشورها، از ضرورت تجدید حیات اسلامی و نقش ارزش‌های اخلاقی و بسط پارادایم اقتصاد اسلامی سخن به میان آورد. و معتقد است: "یکی از پیش‌نیازهای عمده‌ی فرآیند اسلامی کردن، ایجاد شفافیت از طریق جمع‌آوری و انتشار تمام داده‌های لازم و تحلیل علمی آن‌هاست. ان‌چه خصوصا مفقود است، عبارت است از اطلاعاتی در خصوص توزیع درآمد و ثروت، میزان ارضای نیازها و ماهیت و کیفیت زندگی خصوصا درباره‌ی طبقات آسیب‌دیده. بدون وجود این اطلاعات، داشتن درجه‌ی عدالت موجود در تخصیص و توزیع منابع که یکی از حیاتی‌ترین معیارها به منظور قضاوت در خصوص اسلامی شدن اقتصاد مسلمانان است، امکان نخواهد داشت. هم‌چنین اطلاعات درباره‌ی درآمدها و مخارج دولت، مصرف، رفتار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری افراد و بخش‌های مختلف، جمعیت، اشتغال و بی‌کاری، اطفال و زنان شاغل، حقوق و دستمزدها، شرایط کار، عادات کاری و بهره‌وری نامکفی است و توضیح عقلایی درباره انحراف این معیارها از هنجار اسلامی وجود ندارد. زمانی که این امور انجام پذیرفت، اقتصاد اسلامی خواهد توانست به تحلیل تاثیری که ورود ارزش‌ها و نهادها می‌تواند بر مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کلان رشد و ثبات اقتصادی و توزیع درآمد داشته باشد، بپردازد.

ناشر:دانشگاه امام صادق (ع)
نویسنده:  محمدعمر چاپرا
مترجم:احمد شعبانی

سال نشر:1385

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.104.729.fa
برگشت به اصل مطلب