انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب فارسی
اقتصاد ایران در دوران جمهوری اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اقتصاد ایران در دوران جمهوری اسلامی
نام کتاب:خاورمیانه
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.104.204.fa
برگشت به اصل مطلب