انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات انگلیسی
مقالات سمینار

حذف تصاویر و رنگ‌ها
The Macroeconimic Effects of Exchange Rate Unificatino with special Reference to the Ialamic Republic of Iran
By Delano villanueva
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.103.73.fa
برگشت به اصل مطلب