انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات انگلیسی
عربی به انگلیسی: Distribution Of Profits In Islamic Banking: A Case Study Of Faysal Islamiv Bank Of Sudan (fibs)a

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/13 | 

Distribution Of Profits In Islamic Banking: A Case Study Of Faysal Islamiv Bank Of Sudan (fibs)a

by: Al Tegani A.Ahmad

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.103.713.fa
برگشت به اصل مطلب