انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات انگلیسی
Tabung Haji As An Islamic Financial Institution

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Tabung Haji As An Islamic Financial Institution
The Mobilization Of Investment Resources In An Islamic Way And The Managment Of Hajj
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.


نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.103.111.fa
برگشت به اصل مطلب