انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
محمد یاسین مظهر صدیقی دور الغنائم فی اقتصاد العصر النبوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/13 | 

محمد یاسین مظهر صدیقی دور الغنائم فی اقتصاد العصر النبوی

چکیده ای از مقاله ی « نقش غنائم در اقتصاد عصر رسول اکرم ( ص ) » از « محمد یاسین مظهر صدیقی »

نوشته ی: محمد نجات الله صدیقی

مرکز بین المللی تحقیقات اسلامی ؛ دانشگاه ملک عبدالعزیز – عربستان سعودی ؛ جده

کلیدواژه ها: غنائم ، هزینه (النفقات) ، کشاورزی (الزراعه) ، تجارت ، عدالت.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.705.fa
برگشت به اصل مطلب