انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
عرض و تلخیص لکتاب : الاقتصاد الإسلامی دراسه تحلیلیه للفعالیه الاقتصادیه فی مجتمع یبتنی النظام الاقتصادی الإسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/13 | 

عرض و تلخیص لکتاب : الاقتصاد الإسلامی دراسه تحلیلیه للفعالیه الاقتصادیه فی مجتمع یبتنی النظام الاقتصادی الإسلامی

اظهار نظر و خلاصه ای از کتاب « اقتصاد اسلامی ، مطالعه ای تحلیلی در مورد فعالیت اقتصادی در جامعه ای که بر پایه ی نظام اقتصاد اسلامی استوار می شود » از « محمد منذر قحف » ؛ ( چاپ اول ؛ 1399 ه.ق. ( 1979 م. ) ؛ نشر دارالقلم ، کویت )

بررسی کتاب از: محمد عبدالمنعم عفر ؛ دانشیار بخش اقتصاد اسلامی ؛ دانشکده ی الهیات دانشگاه أم القری - عربستان سعودی ؛ مکه ی مکرمه

کلیدواژه ها : اقتصاد اسلامی ، مصرف (الاستهلاک) ، پس انداز (الادخار) ، بازار (السوق)، زکات ، پول ، سرمایه گذاری (الاستثمار).

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.703.fa
برگشت به اصل مطلب