انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
مراجعه کتاب عبدالعزیز فهمی هیکل مدخل إلی الاقتصاد الإسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/13 | 

مراجعه کتاب عبدالعزیز فهمی هیکل مدخل إلی الاقتصاد الإسلامی

بررسی کتاب جناب عبدالعزیز فهمی هیکل: « ورود به اقتصاد اسلامی »

نوشته ی: سیف الله إبراهیم تاج الدین

کلیدواژه ها : ربا ، زکات ، سرمایه ( رأس المال )، سرمایه داری ( رأسمالیّه ).

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.102.698.fa.html
برگشت به اصل مطلب