انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
تعقیب علی اقتراح الاستاذ الزرقاء إلزام المدین المماطل بالتعویض علی الدائن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۹/۱۳ | 

تعقیب علی اقتراح الاستاذ الزرقاء إلزام المدین المماطل بالتعویض علی الدائن

اظهار نظری کوتاه پیرامون نظر استاد زرقاء: لزوم پرداخت جریمه از بدهکار تأخیرکننده به بستانکار

نوشته ی: رفیق یونس المصری

کلیدواژه ها: بدهکار ( المدین )، طلب کار ( الدائن ) ، ربا.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.696.fa
برگشت به اصل مطلب