انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
تعلیق علی بحث مصطفی الزرقاء جوانب من الزکاه تحتاج إلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/13 | 

تعلیق علی بحث مصطفی الزرقاء جوانب من الزکاه تحتاج إلی

نظر فقهی جدید حاشیه ای بر پژوهش « مصطفی الزرقاء » : « بخش هایی از موضوع زکات به نظر فقهی جدیدی نیازمند است »

یادداشتی از: حبیب حامد عبدالرحمان الکاف

کلیدواژه ها: زکات ، تورم ( التضخم ) ، سرمایه ( الرأسمال ) ، زمین ها ( الأراضی ) ، کشاورزی ( الزراعه ) ، پول ( النقود ) ، ثروت.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.695.fa
برگشت به اصل مطلب