انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
نحو نموذج إسلامی للنمو الاقتصادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/13 | 

نحو نموذج إسلامی للنمو الاقتصادی

به سوی یک الگوی اسلامی برای رشد اقتصادی

نوشته ی : حسین غانم دانشگاه أم القری ؛ مکه ی مکرمه

کلیدواژه ها : سرمایه ، رشد ، تابع سرمایه گذاری ، اشتغال کامل .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.683.fa
برگشت به اصل مطلب