انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
باسل النقیب: النمو و البطاله و التضخم و جوانب من الاقتصاد الإسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

باسل النقیب: النمو و البطاله و التضخم و جوانب من الاقتصاد الإسلامی

یادداشتی پیرامون مقاله ی جناب باسل النقیب: « رشد، بیکاری، تورم و گوشه هایی از اقتصاد اسلامی »

نوشته ی: ریاض الشیخ

کلیدواژه ها: تورم ( التضخم ) ، زکات ، مالیات ( الضریبه ) ، درآمد ( الدخل ) ، ربا ، بهره (الفائده).

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.673.fa
برگشت به اصل مطلب