انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
السفتجه مفتاح من مفاتیح فهم الربا فی الإسلام ( الجدید فی فقه السفتجه )

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

السفتجه مفتاح من مفاتیح فهم الربا فی الإسلام ( الجدید فی فقه السفتجه )

سفته، کلیدی از کلیدهای فهم موضوع ربا در اسلام ( نگاهی جدید در مسائل فقهی سفته )

نوشته ی: رفیق یونس المصری

مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی – دانشگاه ملک عبدالعزیز؛ جده

کلیدواژه ها: سفته (السفتجه) ، قرض ، حواله ، ربا ، ضمانت ، بهره (الفائده) ، سود (الربح).

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.670.fa
برگشت به اصل مطلب