انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
الاتفاق علی إلزام المدین الموسر بتعویض ضرر المماطله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۹/۷ | 

الاتفاق علی إلزام المدین الموسر بتعویض ضرر المماطله

قرارداد توافق  بر سر الزام بدهکار تأخیر کننده به جبران ضرر دیر کرد ( پرداخت جریمه دیرکرد ) ( بانک با بدهکار )

نوشته ی : الصدیق محمد الأمین الضریر

کلیدواژه ها : بدهکار ( المدین ) ، بستانکار ( الدائن ) ، ربا ، سود ( الربح ).

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.665.fa
برگشت به اصل مطلب