انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
تعلیق علی بحث کوثر الابجی: المبادئ الإسلامیه فی الخراج

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

تعلیق علی بحث کوثر الابجی: المبادئ الإسلامیه فی الخراج

یادداشتی بر : پژوهش جناب « کوثر الابجی » : « اصول اسلام در مالیات » ی

ادداشت از : حسن عبدالله امین جده

مرکز تحقیقات بین المللی اقتصاد اسلامی ؛ پژوهش شماره 8 از سلسله نشریات عربی ، 1402 ه.ق.(1982 م.) ، صفحه 60

کلیدواژه ها : مالیات(الخراج) ، زکات.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.664.fa
برگشت به اصل مطلب