انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
کتاب مسائل السماسره للإبیانی - معرفی کتاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

کتاب مسائل السماسره للإبیانی

معرفی کتاب « مسائل مربوط به دلالان »

نوشته ی ابوالعباس عبدالله الإبیانیّ ارایه و توضیح از : محمد بن الهادی أبوالأجفان

کلیدواژه ها : دلالی (واسطه گری معاملات) (السمسره) ، دلال (السمسار)، سود (الربح) .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.660.fa
برگشت به اصل مطلب