انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
الحکم الفقهی للمسائل الوارده فی الحوار حول کتاب " نحو اقتصاد إسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

الحکم الفقهی للمسائل الوارده فی الحوار حول کتاب " نحو اقتصاد إسلامی

حکم فقهی مسائل مطرح شده در گفت و گو پیرامون کتاب « به سوی یک اقتصاد اسلامی »

یادداشتی از : أحمد فهمی أبو سنه

کلیدواژه ها : پیش خرید (السلم) ، ربا ، سپرده ها(الودائع) ،سود )الربح( ،تورم (التضخم).

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.659.fa
برگشت به اصل مطلب