انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
دراسه جدوی الاستثمار فی ضوء أحکام الفقه الإسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

دراسه جدوی الاستثمار فی ضوء أحکام الفقه الإسلامی

بررسی فایده سرمایه گذاری در پرتو احکام فقهی اسلام

نوشته ی : کوثر عبدالفتاح الإبجی

کلیدواژه ها : سرمایه گذاری(الاستثمار) ،سود (الربح) ، سرمایه (رأس المال).

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.658.fa
برگشت به اصل مطلب